X
GO
Text/HTML

op krediet leveren en toch optijd worden betaald!

met een nieuw debiteurbeheersysteem en permanente support van CorporateCashflow

en zo werkt het10 analyses aanvragen
Text/HTML

dagelijkse focus op vervallen facturen

 

 

bij de leverancier is een speciaal softwareprogramma actief dat het controlewerk volledig automatisch uitvoert

dit programma controleert elke dag alle facturen op vervaldag en produceert een bestand “vervallen facturen” voor de beheerder

de beheerder stuurt dit - na diens controle/aanpassing - digitaal naar ons analyse-centrum

Corporate Cashflow informeert de nalatige afnemer direct per e-mail dat tot vermelding in het register van afnemers met betaalachterstand plaatsvindt als de factuur na drie dagen nog als onbetaald in de administratie van de leverancier voorkomt (zie onder register)

Text/HTML

en zo werkt het

analyse centrum Corporate Cashflow register van afnemersmet betaalachterstand Corporate Cashflow waarschuwt de afnemer direct als een factuur is vervallen kredietverzekeraars verstrekkers vanberijfsinformatie verstrekkers vanbedrijfskapitaal inzicht in het register afnemer met betaalachterstand de leverancier kan ook zelf actie ondernemen leverancier computerprogramma CConder regie van de leverancier bestand vervallen facturen
Text/HTML

gratis testen - binnen enkele weken de betaalachterstand weggewerkt

Een leverancier kan - zonder zijn gebruikelijke werkwijze (ook de externe) aan te passen of uit te schakelen - het effect van ons beheersysteem gratis en risicoloos op de eigen situatie uitproberen en dan pas besluiten over te schakelen op de nieuwe manier van debiteurenbeheer. 

Zie hiervoor de beschrijving: "gratis testen".

Gratis Test Aanvragen