X
GO
Text/HTML

op krediet leveren en toch op tijd worden betaald!

met een eigen nieuw debiteurbeheersysteem en permanente support van Corporate Cashflow

en zo werkt het
Text/HTML

dagelijkse focus op vervallen facturen

 

 

bij de leverancier is een speciaal softwareprogramma actief dat het controlewerk automatisch uitvoert

dit programma controleert elke dag alle facturen op vervaldag en produceert voor de beheerder een bestand “vervallen facturen”

de beheerder stuurt dit - na controle en/of aanpassingen - digitaal naar ons analyse-centrum

Corporate Cashflow informeert de nalatige afnemer direct per e-mail dat tot vermelding in het register van afnemers met betaal-achterstand plaatsvindt als de factuur na 3 drie dagen nog als onbetaald in de administratie van de leverancier voorkomt. (zie onder register)

Text/HTML

en zo werkt het

analyse centrum Corporate Cashflow register van afnemersmet betaalachterstand Corporate Cashflow waarschuwt de afnemer direct als een factuur is vervallen kredietverzekeraars verstrekkers vanbedrijfsinformatie verstrekkers vanbedrijfskapitaal inzicht in het register afnemer met betaalachterstand de leverancier kan ook zelf actie ondernemen leverancier computerprogramma CConder regie van de leverancier bestand vervallen facturen
Text/HTML

risicoloos testen - binnen enkele weken de betaalachterstand weggewerkt

Een leverancier kan - zonder zijn gebruikelijke werkwijze (ook de externe) aan te passen of uit te schakelen - het effect van ons beheersysteem risicoloos op de eigen situatie uitproberen en dan pas besluiten definitief over te schakelen op de nieuwe manier van debiteurenbeheer. 

Zie hiervoor de beschrijving: "risicoloos testen".

Gratis Test Aanvragen