X
GO
Text/HTML

op krediet leveren
en op tijd worden betaald

  • door dagelijkse automatische controle van alle openstaande facturen.

  • door het dagelijks produceren van een bestand van alle vervallen facturen voor de beheerder.

  • door dit te boeken in een register van afnemers met betaalachterstand, dat open staat
    voor de totale financiële sector en alle leveranciers die gebruik maken van haar diensten.

Door slecht betaalgedrag in de volle schijnwerpers te plaatsen, zal iedere afnemer zich - om te voorkomen dat zijn kredietwaardigheid in twijfel wordt getrokken - uit eigen belang houden aan de betaaltermijn die de leverancier hem heeft toegestaan.

Text/HTML

en zo werkt het

analyse centrum Corporate Cashflow register van afnemersmet betaalachterstand Corporate Cashflow waarschuwt de afnemer direct als een factuur is vervallen kredietverzekeraars verstrekkers vanberijfsinformatie verstrekkers vanbedrijfskapitaal inzicht in het register afnemer de leverancier kan ook zelf actie ondernemen leverancier computerprogramma CConder regie van de leverancier bestand vervallen facturen
Text/HTML

gratis testen

Leveranciers die willen overschakelen op de diensten van Corporate Cashflow, maar vooraf het effect daarvan bij hun eigen afnemers willen testen, krijgen daarvoor - gratis - de vlgende mogelijkheid:

Zij sturen hun afnemers met betaalachterstand (en desgewenst alle afnemers met openstaande facturen) een aankondiging - voorzien van een speciale sticker van Corporate Cashflow - dat het dagelijks toezicht op het betaalgedrag van alle afnemers over 5 dagen aan deze externe organisatie wordt opgedragen.

Door deze actie wordt zowel de effectiviteit van de samenwerking met Corporate Cashflow, alsook de reactie van de afnemers op de dagelijkse controle van hun betaalgedrag binnen één tot twee weken op zeer eenvoudige wijze duidelijk.

Proces schema Corporate Cashflow
Gratis Test Aanvragen